Om oss

Nazispotting startades 2014 och har sedan dess drivits i flera konstellationer. Den nuvarande admingruppen har skött kontot sedan 2017.

Vårt huvudsakliga mål är att offentliggöra och exponera aktiva och sympatiserande nazister. I och med detta ser vi det även som vår uppgift att uppmärksamma allmänheten om nazistisk aktivism vare sig det handlar om torgmöten, interna aktiviteter eller demonstrationer.

Vi blir kontaktade av både organisationer och privatpersoner som antingen behöver vår hjälp eller vill lämna information till oss. All den information vi får inskickad till oss är ovärderlig och driver vårt arbete framåt. Man kan på ett sätt säga att vi är våra följare. Det ger oss möjlighet att täcka mindre orter och större städer som vi annars inte kan nå.

Historien visar att okända nazister och andra reaktionära medlöpare oftast glömts bort. Vår kartläggning är ett arkiv över okända personer i den svenska nazimiljön. Vi samlar bilder, tips, information och dokumenterar all den verksamhet som vi kommer över.